General

7 Consells per planificar la Renda 2016

1.- Si ets un autònom o emprenedor i  desenvolupes l’activitat econòmica en el mateix pis on vius, t’interessa individualitzar els subministrament per poder deduir-los com a despesa dels ingressos empresarials o professionals. Podràs aplicar-te un criteri combinat de metres quadrats i temps de dedicació a l’activitat. Altres despeses comuns com les de la comunitat de veïns o els tributs o taxes es poden deduir sense problemes en proporció als m2 utilitzats en l’activitat.

seguir llegint

Pla de pensions, realment em surt a compte?

Els plans de pensions estan dissenyats per la jubilació, encara que també poden ser rescatats quan hi hagi una discapacitat, una dependència o una mort, i també davant d’uns supòsits excepcionals de liquiditat (malaltia greu, atur de llarga durada i a partir de l’any 2025, si té més de 10 anys d’antiguitat). Són productes, orientats a l’estalvi per quan deixem de treballar i com a complement a la pensió de jubilació.

seguir llegint

Deducció de despeses quan l’immoble no està llogat

El TSJ de Catalunya ha emès una sentència on canvia el criteri aplicat per l’Administració Tributària i permet deduir les despeses dels immobles dels períodes en què no estan llogats, sempre i quan el propietari pugui demostrar que es tracta d’una interrupció temporal mentre es busca un altre llogater…

seguir llegint

Hem de pagar la plusvàlua municipal quan venem un immoble?

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) des de sempre s’ha percebut com un impost injust i desproporcionat per part dels ciutadans. La normativa que el regula argumenta  que és un tribut que grava l’increment del valor que experimenten els terrenys i que es genera en el moment de la transmissió.

seguir llegint.