skip to Main Content

Pla de pensions, realment em surt a compte?

Els plans de pensions estan dissenyats per la jubilació, encara que també poden ser rescatats quan hi hagi una discapacitat, una dependència o una mort, i també davant d’uns supòsits excepcionals de liquiditat (malaltia greu, atur de llarga durada i a partir de l’any 2025, si té més de 10 anys d’antiguitat). Són productes, orientats a l’estalvi per quan deixem de treballar i com a complement a la pensió de jubilació.

Hi ha beneficis fiscals per les aportacions als plans, aquestes reduiran de forma directa la base imposable, és a dir, si el tipus marginal és del 40% i s’aporten 8.000€ a un pla de pensions, a l’hora de presentar la declaració de la renda, hi haurà un estalvi de  3.200€, però s’ha d’anar molt en compte a l’hora de planificar el rescat:

Si durant tots els anys d’aportacions,  el tipus marginal és elevat -suposem el 40%-  i quan es jubila o es rescata,   el tipus marginal és baix, com per exemple un 22%, aleshores  s’haurà gaudit de l’estalvi fiscal.

Però si quan es jubila o rescata el pla de pensions  es té  un tipus marginal elevat per exemple un 45%  -perquè tenim una pensió de jubilació elevada o tenim altres ingressos que globalment són superiors de quan treballàvem-,  segurament s’hauran perdut diners, massa diners perquè per un costat s’hauran estalviat un 40% i però per l’altre es pagarà un 45% tant sobre el capital aportat com els interessos acumulats. Un pla de pensions no és  com un pla d’estalvi  o jubilació que només tributa sobre el guany o interessos generats,  sinó que tributa sobre la totalitat de la inversió més interessos o guanys.

En el moment del rescat del pla de pensions també es pot escollir si fer-ho en forma de capital  -d’un sol cop- o en forma de renda periòdica; és important fer una bona planificació a l’hora d’escollir-ho, atès que hi ha reduccions fiscals afegides en funció de les dates de les aportacions (anteriors o posteriors a l’any 2006).

S’ha d’anar molt en compte a l’hora de contractar els plans de pensions ja que, tot i que són molt interessants pels beneficis fiscals en el moment de les aportacions, el més important és planificar molt bé a l’hora de cobra’ls  en forma de renda o capital i preveure quins poden ser els ingressos en l’edat de jubilació per no sortir-ne perjudicats.

Back To Top
×Close search
Cercar