[contact-form to=’serra@despatx.es’ subject=’Enviat des de la web immaserra’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Empresa’ type=’text’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Tens/teniu web?’ type=’url’/][contact-field label=’Comentaris’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]IMMA SERRA es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals creat sota la nostra responsabilitat les dades que poguéssiu facilitar-nos voluntàriament (per exemple mitjançant un correu electrònic o els formularis que teniu a la vostra disposició en aquesta web) amb la finalitat de poder gestionar les vostres peticions i/o consultes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) A IMMA SERRA, a l’adreça Passeig Verdaguer, 40 1r (Igualada 08700) o enviant un correu electrònic a olga@despatx.es  indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Política de privadesa.

IMMA SERRA es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia.

A la nostra pàgina web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web. A més, les vostres dades no seran segmentades ni tampoc fem ús de mètodes invisibles de tractament de dades personals.

És possible que la nostra pàgina web contingui formularis en què se us demanin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquests supòsits s’estarà a les condicions específiques aplicables en cada cas.