skip to Main Content

Àrea comptable i auditoria

Comptabilitat d’empreses ajustada al Codi de Comerç i al Pla General Comptable: llibre diari, llibre d’inventari i comptes anuals.

Comptabilitat

Comptabilitat d’empresaris i professionals: llibre d’ingressos o vendes, de compres i despeses i de béns d’inversió.
Recepció i ordenació de documentació i gestió i revisió d’assentaments. (diari, majors o extractes de subcomptes , balanços de comprovació, situació i resultats, ECPN, EFE).
Assessorament continuat en matèria comptable.
Revisió / confecció i legalització de llibres comptables al Registre Mercantil.
Dipòsit de comptes anuals.
Planificacions fiscals i comptables. Confecció d’informes i anàlisis econòmics-financers.
Implantació de procediments analítics i de costos i comptabilitat pressupostària.
Realització de plans de tresoreria i anàlisi de costos de l’empresa.
Operacions vinculades, preus de transferència i obligació de documentació.
Valoració d’empreses.

Els nostres protocols d’actuació interna garanteixen al client la tranquil·litat d’una feina ben feta. Amb nosaltres no hi ha sorpreses desagradables.

Back To Top
×Close search
Cercar