skip to Main Content

Àrea comptable i auditoria

Comptabilitat d’empreses ajustada al Codi de Comerç i al Pla General Comptable: llibre diari, llibre d’inventari i comptes anuals.

Comptabilitat

Planificacions fiscals i comptables. Confecció d’informes i anàlisis econòmics-financers.
Implantació de procediments analítics i de costos i comptabilitat pressupostària.
Realització de plans de tresoreria i anàlisi de costos de l’empresa.
Operacions vinculades, preus de transferència i obligació de documentació.
Valoració d’empreses.
Comptabilitat d’empresaris i professionals: llibre d’ingressos o vendes, de compres i despeses i de béns d’inversió.
Recepció i ordenació de documentació i gestió i revisió d’assentaments. (diari, majors o extractes de subcomptes , balanços de comprovació, situació i resultats, ECPN, EFE).
Assessorament continuat en matèria comptable.
Revisió / confecció i legalització de llibres comptables al Registre Mercantil.
Dipòsit de comptes anuals.

Els nostres protocols d’actuació interna garanteixen al client la tranquil·litat d’una feina ben feta. Amb nosaltres no hi ha sorpreses desagradables.

Back To Top
×Close search
Cercar