Fiscal

5 Preguntes freqüents sobre la declaració de la Renda 2016

Estan exemptes les pensions compensatòries i les anualitats per aliments, per decisió judicial, a favor del cònjuge o fills? Només les anualitats per aliments a favor dels fills estan exemptes. Qui rep pensions compensatòries les haurà d’incloure dins els rendiments de treball i el pagador es podrà reduir de la seva base imposable general l’import pagat per aquest concepte.

seguir llegint

N’hi ha prou a conservar 4 anys la documentació comptable i fiscal?

A efectes fiscals la norma obliga a conservar els llibres registre, factures, suports documentals, programes, arxius informàtics i qualsevol altre document o justificant  durant un període de 4 anys, des del dia que acaba el termini voluntari de presentació  de la corresponent declaració  (la renda el 30 de juny, l’iva del 4rt Trimestre  el 30 de gener, ….) però a efectes mercantils segons el Codi de Comerç  els llibres i justificants s’han de conserva durant 6 anys, a partir dels últims moviments comptables de l’any.

seguir llegint

Pla de pensions, realment em surt a compte?

Els plans de pensions estan dissenyats per la jubilació, encara que també poden ser rescatats quan hi hagi una discapacitat, una dependència o una mort, i també davant d’uns supòsits excepcionals de liquiditat (malaltia greu, atur de llarga durada i a partir de l’any 2025, si té més de 10 anys d’antiguitat). Són productes, orientats a l’estalvi per quan deixem de treballar i com a complement a la pensió de jubilació.

seguir llegint

Deducció de despeses quan l’immoble no està llogat

El TSJ de Catalunya ha emès una sentència on canvia el criteri aplicat per l’Administració Tributària i permet deduir les despeses dels immobles dels períodes en què no estan llogats, sempre i quan el propietari pugui demostrar que es tracta d’una interrupció temporal mentre es busca un altre llogater…

seguir llegint