skip to Main Content

Com estalviar impostos en la transmissió d’immobles

Sembla que darrerament hi ha un cert increment de la transmissió d’immobles. A continuació us detallem un conjunt de consells que us poden ser útils a l’hora de planificar-ne la transmissió per aconseguir el màxim estalvi fiscal.

En la transmissió d’ habitatges habituals cal destacar:

Si s’ha venut l’habitatge habitual durant el 2017 obtenint un guany patrimonial, s’hauria de tributar, però si l’import obtingut en la transmissió es reinverteix abans de dos anys en l’adquisició d’un altre habitatge habitual, no es tributarà.

Un cop es tenen 65 anys es pot vendre l’habitatge habitual i no s’haurà de pagar pel guany produït, amb independència de si es reinverteix o no.

l en les transmissions d’altres immobles s’ha de destacar que:

Si es transmet un immoble, s’ha de tributar l’any de la transmissió, però si es pacta un calendari de pagaments i transcorre més d’un any entre el primer i el darrer d’aquests, es podrà imputar el guany obtingut segons els anys en que es vagin cobrant els imports ajornats.

Si es transmet un immoble, o qualsevol altre bé o dret, i es tenen més de 65 anys, no es tributarà pel guany patrimonial, fins un màxim de 240.000 euros, si es contracta amb l’import obtingut una renda vitalícia al seu favor.

Si s’ha transmès un immoble urbà comprat entre el dia 12 de maig i el 31 de desembre del 2012, es podrà reduir la renda obtinguda en un 50%, sempre que el comprador no sigui un familiar.

Si s’ha transmès un immoble que es va adquirir abans de 1995, es pot reduir el guany obtingut en la seva transmissió amb els coeficients d’abatiment, fins un límit de 400.000€. Convé aplicar els coeficients a les transmissions que proporcionalment incorporen una major guany patrimonial per obtenir el màxim estalvi fiscal.

Back To Top
×Close search
Cercar