Comptable

5 Preguntes freqüents sobre la declaració de la Renda 2016

Estan exemptes les pensions compensatòries i les anualitats per aliments, per decisió judicial, a favor del cònjuge o fills? Només les anualitats per aliments a favor dels fills estan exemptes. Qui rep pensions compensatòries les haurà d’incloure dins els rendiments de treball i el pagador es podrà reduir de la seva base imposable general l’import pagat per aquest concepte.

seguir llegint

N’hi ha prou a conservar 4 anys la documentació comptable i fiscal?

A efectes fiscals la norma obliga a conservar els llibres registre, factures, suports documentals, programes, arxius informàtics i qualsevol altre document o justificant  durant un període de 4 anys, des del dia que acaba el termini voluntari de presentació  de la corresponent declaració  (la renda el 30 de juny, l’iva del 4rt Trimestre  el 30 de gener, ….) però a efectes mercantils segons el Codi de Comerç  els llibres i justificants s’han de conserva durant 6 anys, a partir dels últims moviments comptables de l’any.

seguir llegint