skip to Main Content

5 punts per recordar a l’hora de presentar la Declaració de Renda

  • 1.- «Família» Recordeu que cal informar dels canvis d’estat civil, els naixements, les  defuncions i també les minusvàlues, ja que  en molts casos determinen que es puguin aplicar deduccions, algunes d’elles noves com són les de famílies nombroses que com a novetat s’han pogut cobrar  mensualment  i anticipadament durant l’any.
  • 2.- «Individual o conjunta» Cal anar en compte amb els esborranys d’Hisenda, ja que per defecte s’envia una de les opcions. S’ha de tributar per l’opció més avantatjosa per a  la nostra economia. A més, Hisenda tampoc té la informació relativa a les pensions que es paguen als fills o als ex-cònjuges.
  • 3.- «Deduccions per adquisició habitatge habitual» Es manté la deducció estatal per les adquisicions dels habitatges habituals signades abans de l’1 de gener de 2013, però no és aplicable a les adquisicions posteriors. Moltes vegades, l’esborrany d’Hisenda no informa, o informa incorrectament, de les dades dels préstecs hipotecaris, i encara menys ho fa de les assegurances de vida o de la llar vinculades a les hipoteques, que ajuden a augmentar l’import de les deduccions.
  • 4.- «Deduccions pel lloguer de l’habitatge habitual» Ha desaparegut la deducció estatal pel lloguer de l’habitatge habitual, que afecta als contractes signats a partir de l’ 1 de gener 2015. Malgrat tot, pels qui resideixen  a Catalunya,  existeix una altra deducció aplicable, amb independència de quina sigui la data del contracte, tot i que s’han de complir uns determinats requisits.
  • 5.- «Guanys patrimonials» S’ha  d’informar de les vendes d’immobles o accions, ajudes i subvencions rebudes com ara el “Pla Pive” per la compra de vehicles, o les ajudes al lloguer o a  la compra d’habitatge. Si es ven l’habitatge habitual hi ha l’opció d’acollir-se a la no tributació del guany amb la condició de reinvertir l’import obtingut en un nou habitatge habitual.
Back To Top
×Close search
Cercar