skip to Main Content

Consultoria

Per ajudar a millorar la gestió de les empreses, donem als seus responsables un assessorament extern en el control de la gestió.

Per a totes aquelles que desitgin cobrir aquesta necessitat

Anàlisis de la situació patrimonial i mercantil de l’empresa.
Anàlisis de rendibilitat.
Anàlisis comparatiu del sector i valoració de la societat.
Plans de viabilitat í plans socials. Reestructuració de companyies.
Estudi de costos.

Allibereu temps i recursos

També ajudem a simplificar i optimitzar l’activitat administrativa de la vostra empresa i oferir solucions tant per reduir costos, flexibilitzar estructures i millorar processos. Allibereu temps i recursos per dedicar-vos al que és important:

… el bon funcionament del vostre negoci !

Back To Top
×Close search
Cercar