skip to Main Content

Procediment tributari

Som especialistes en assessorament, representació i defensa davant totes les administracions tributàries (estatal, autonòmica i local). La nostra professionalitat, basada en l’experiència i formació continuada garanteix la millor defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració Tributària.

Actuacions i procediments

Gestió tributària

Assessorament en presentació de declaracions i autoliquidacions, rectificacions, consultes (comprovació d’estat de devolucions, de dades censals i obligacions tributàries…) Assessorament i representació en requeriments, procediments de verificació de dades i procediments de comprovació limitada, entre d’altres.

Recaptació

Representació i assessorament sobre el pagament de l’obligació tributària, ajornaments i fraccionaments, sol·licitud d’ingressos indeguts i compensació de deutes, entre d’altres.

Sancionadors

Representació i assessorament en tots els seus tràmits, defensa en matèria d’infraccions i imposició de sancions.

Comprovació i d’inspecció

Representació i assessorament en tots els seus tràmits.

Recursos contenciosos i reclamacions 

Contenciosos-administratius

Interposició, representació i assessorament en tots els seus tràmits.

Reclamacions en via econòmica-administrativa

Interposició, representació i assessorament en tots els seus tràmits.

Som pràctics: no embarquem els nostres clients en processos innecessaris si el tema no és viable. 

Back To Top
×Close search
Cercar