skip to Main Content

Llei 16/2013 de 29 d’octubre

Adjuntem circular informativa de les mesures tributàries i fiscals introduïdes per la Llei 16/2013 de 29 d’octubre.

Com podreu constatar, la norma estableix diverses mesures fiscals i tributàries,  fonamentalment en la regulació de l’Impost sobre Societats. La normativa modifica també l’Impost sobre la Renda i alguns tributs locals.

Destaquem per la seva transcendència la reforma realitzada en l’Impost de Societats que elimina la possibilitat de considerar deduïble el deteriorament sofert per la participació de capital en altres societats i la integració de les pèrdues dels establiments permanents i les unions temporals d’empreses que desenvolupin la seva activitat fora d’Espanya.

Descarregar PDF

Back To Top
×Close search
Cercar