skip to Main Content

Reial Decret 828/2013 de 25 d’octubre

Adjuntem circular informativa de les mesures tributàries i fiscals introduïdes pel Reial Decret 828/2013 de 25 d’octubre.

Com podreu constatar, la norma modifica la redacció de diferents reglaments i  desenvolupa – com a novetat molt important a destacar- el nou règim de criteri de Caixa  en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit que entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014, tot i que l’opció  s’haurà de comunicar abans del 31/12/2013. 

També cal destacar l’obligació d’ informar en els llibres registre d’IVA de les dates de  cobrament i pagament tant per als empresaris acollits aquest règim com per a la resta en cas que es rebin factures  de proveïdors que hi  estiguin acollits.

També destaquem, entre d’altres, les novetats en el procediment de recuperació De l’Iva dels crèdits incobrables o en situació de concurs i les novetats respecte de la Informació a incloure en la Declaració Anual d’Operacions efectuades amb Terceres Persones (model 347).

Descarregar PDF

Back To Top
×Close search
Cercar