skip to Main Content

Factures sense IVA?

Amb els últims canvis legals en referència a l’IVA que es van aprovar a finals de l’any passat, s’han generat molts dubtes al voltant de si les factures sense IVA,  que demanen alguns empresaris  als subcontractistes   de la construcció (paletes, lampistes, fusters, …), són correctes.

 A partir del 31 d’octubre del 2012, les empreses o empresaris que realitzin obres de construcció, rehabilitació d’immobles i urbanització de terrenys, no han de repercutir l’IVA a les seves factures, és el destinatari d’aquestes qui ha de autorepercutir-se l’impost , sempre i quan sigui empresari o professional. Aquesta novetat no sols afecta als constructors contractats directament pel promotor (empresari) , sinó també a les empreses que a la vegada són subcontractades per aquests constructors ( molt comú en aquest sector ).

Des que la normativa és aplicable, hi ha molts d’aquests subcontractistes (paletes, lampistes, fusters,…) que han rebut pressió per part de l’empresa que els ha subcontractat per tal que no repercuteixin l’IVA. S’ha d’anar en compte, ja que hi ha empresaris, que en una situació de crisis com l’actual,  han decidit que aquesta és una manera d’estalviar-se de pagar un IVA que en alguns casos sí que s’hauria de satisfer.

Per saber si s’ha de repercutir IVA o no, s’ha de comprovar en quin tipus d’obra s’està participant. Així únicament no s’haurà de repercutir l’IVA en aquest casos:

-Construcció immoble

-Rehabilitació immoble

-Urbanització de terreny

Per altra banda, a més les operacions realitzades han de tenir la naturalesa jurídica d’execucions d’obra. A falta d’una definició en la llei d’IVA, l’Agència Tributària ha determinat que “l’execució d’obra es caracteritza per ser una prestació diferent de les de tracte successiu, que persegueix un resultat futur sense prendre en consideració el treball que ho crea”, per exemple s’entén com execució d’obra les instal·lacions de fontaneria ,calefacció, electricitat, així com la instal·lació de mobles de bany i cuina. També el subministrament i instal·lació de portes, ascensors, sanitaris , aire condicionat, moviments de terra , demolició d’edificacions,etc.. En canvi si només es subministren materials o eines, o es lloga un camió o una grua sense conductor, si que s’ha de repercutir l’impost.

Si l’empresari demana factura sense IVA , el subcontractat (paleta , lampista, fuster….)  haurà de demanar-li que li certifiqui o justifiqui conforme el conjunt de les obres són d’aquest tipus. Es pot confeccionar un certificat o fer-ho constar en el mateix contracte que s’hagi firmat entre les parts, ja que d’altra manera corre el risc que no sàpiga realment el tipus d’obra que en el seu conjunt s’està fent.

Si no es disposa del certificat, o no rep la informació clara del tipus d’obra realitzada , la prudència aconsella facturar amb IVA en el cas que siguem els expedidors de la factura, ja que en el cas que hi hagués una inspecció, serà a l’empresari del sector de la construcció a qui li demanaran l’IVA deixat de repercutir.

Back To Top
×Close search
Cercar