skip to Main Content

Llei 26/2014 Impost sobre la Renda de les persones físiques

Amb data 28 de novembre i en el marc de la reforma fiscal esdevinguda s’ha publicat la Llei 26/2014 per la que es modifica la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques actualment vigent. Per la seva transcendència tributària, destaquem les següents:

·         Amb efectes des del 1 de gener del 2015 i  1 de gener 2016 s’estableixen nous percentatges de retenció. Destaquem:

taula ret

·         Reducció dels trams i rebaixa progressiva per als exercicis 2015 i 2016 en les escales de gravamen generals i de l’estalvi.

·         Eliminació de l’exempció dels 1.500 primers euros cobrats per dividends

·         Tributació de les indemnitzacions per acomiadament superiors als 180.000.- Euros.

·         Eliminació dels coeficients d’actualització dels immobles i limitació dels coeficients d’abatiment en transmissió.

·         Eliminació de la deducció per lloguer d’habitatge.

·         Reducció dels màxims en aportacions a plans de pensions

·         Eliminació de determinats beneficis per a les activitats en estimació directa.

·         Reducció dels límits per a estar inclòs en règim de mòduls i exclusió de determinades activitats per al 2016.

Les modificacions han estat àmplies, tal i com podeu comprovar en el resum annex que us adjuntem com a informació complementària. Descarregar pdf

Back To Top
×Close search
Cercar