skip to Main Content

Quin és el cost fiscal de la donació d’un immoble?

El principal propòsit d’aquestes quatre ratlles és ressaltar la importància d’una bona planificació a l’hora de fer una donació  i no oblidar els cost fiscal de l’operació feta per un bon fi.

A l’hora de donar un immoble s’han de tenir en compte com a mínim tres impostos:

1.- Impost sobre Donacions: és  l’impost que ha de pagar qui rep la donació,  a Catalunya aquest import serà del 5%-7%-9% en funció de la quantia de la donació, (tot i que existeix una reducció per donació de primer habitatge habitual a descendents).

2. Plusvàlua municipal: aquest és el que s’ha de pagar a l’Ajuntament, per l’increment del valor del terreny de l’immoble urbà. També l’ha de pagar qui rep la donació. Normalment quants més anys s’hagi tingut la finca en propietat més es pagarà. A partir dels 20 anys de permanència es pagarà el mateix import.

3. Impost sobre la renda: tot i que és l’impost més comú, la majoria de contribuents   desconeix que també s’ha de pagar per la donació. Normalment les quanties a pagar són elevades. Es tributa com si fos una transmissió (per exemple per venda de l’immoble) i  s’aplica la taula de l’estalvi tributant pel 2017 entre el 19% i 23% del guany patrimonial, entre el valor d’adquisició o construcció i el valor de transmissió (ull! S’ha de valorar a preu de mercat, com si es transmetés a un tercer). Són molt habituals les comprovacions de l’Administració Tributària per revisar aquests valors.

Cal recordar també que els coeficients d’actualització de l’IPC han desaparegut i  els coeficients d’abatiment que feien reduir molt la tributació gairebé també, ja que es limiten als primers 400.000€ de transmissió sigui onerosa o donació.

Back To Top
×Close search
Cercar