skip to Main Content

Amb quant de temps d’antelació han d’informar els bancs als autònoms o pimes de la cancel·lació d’una línia de crèdit?

3 mesos com a mínim, a partir de l’11 d’octubre de 2016,  és el temps que tenen els bancs per informar de la seva intenció de:

– No prorrogar o extingir la renovació del finançament.
– Reduir el finançament en un import igual o inferior al 35%.

Un cop el banc hagi notificat al client la seva decisió haurà de donar-li un document anomenat «Informació Financera Pime», confeccionat segons un format estandarditzat i seguint els criteris que fixi el Banc d’Espanya

Aquest document inclou  una extensa informació que  permetrà qualificar el risc del seu crèdit amb un “rating” similar al de les grans empreses. Així, la informació de la solvència de les empreses ja no és interna del banc, sinó pública per als interessats.

Els principals continguts d’aquesta informació seran:

1. Declaracions de Cirbe (Central d’informació de riscos del Banc d’Espanya).
2. Dades comunicades per l’entitat a altres empreses que ofereixen serveis d’informació sobre la solvència patrimonial i crèdit.
3. Històric creditici referit als 5 anys anteriors.
4. Resum dels moviments realitzats durant l’últim any en contractes de finançament.
5. Qualificació del risc de l’acreditat.

També es tindran en compte variables quantitatives, qualitatives (antiguitat, socis o sector) i conductuals (alertes o descoberts). Tota aquesta informació  permetrà a les entitats de crèdit situar a les pimes o autònoms dins les categories de “baix risc”, ”risc mig-baix”, risc mig-alt”, “risc alt” o “no disponible”.

Aquesta qualificació sobre la solvència de les empreses també serà una bona eina per sol·licitar nous crèdits o línies de finançament.

Back To Top
×Close search
Cercar