Són deduïbles les despeses per atencions a clients i les de promoció de vendes?

Publicat per & arxivat sota Comptable, Fiscal

Les despeses que les empreses suporten per atencions a clients o a proveïdors són deduïbles, però fins al límit de l’1% de la xifra de negocis. En necessària però la justificació de la despesa i la seva comptabilització. Entenem per atencions a clients: regals, dinars d’empresa, lots de Nadal, viatges promocionals, etc.

seguir llegint

5 Preguntes freqüents sobre la declaració de la Renda 2016

Publicat per & arxivat sota Comptable, Fiscal

Estan exemptes les pensions compensatòries i les anualitats per aliments, per decisió judicial, a favor del cònjuge o fills? Només les anualitats per aliments a favor dels fills estan exemptes. Qui rep pensions compensatòries les haurà d’incloure dins els rendiments de treball i el pagador es podrà reduir de la seva base imposable general l’import pagat per aquest concepte.

seguir llegint

N’hi ha prou a conservar 4 anys la documentació comptable i fiscal?

Publicat per & arxivat sota Comptable, Fiscal

A efectes fiscals la norma obliga a conservar els llibres registre, factures, suports documentals, programes, arxius informàtics i qualsevol altre document o justificant  durant un període de 4 anys, des del dia que acaba el termini voluntari de presentació  de la corresponent declaració  (la renda el 30 de juny, l’iva del 4rt Trimestre  el 30 de gener, ….) però a efectes mercantils segons el Codi de Comerç  els llibres i justificants s’han de conserva durant 6 anys, a partir dels últims moviments comptables de l’any.

seguir llegint

7 Consells per planificar la Renda 2016

Publicat per & arxivat sota General

1.- Si ets un autònom o emprenedor i  desenvolupes l’activitat econòmica en el mateix pis on vius, t’interessa individualitzar els subministrament per poder deduir-los com a despesa dels ingressos empresarials o professionals. Podràs aplicar-te un criteri combinat de metres quadrats i temps de dedicació a l’activitat. Altres despeses comuns com les de la comunitat de veïns o els tributs o taxes es poden deduir sense problemes en proporció als m2 utilitzats en l’activitat.

seguir llegint

Amb quant de temps d’antelació han d’informar els bancs als autònoms o pimes de la cancel·lació d’una línia de crèdit?

Publicat per & arxivat sota Fiscal, General

3 mesos com a mínim, a partir de l’11 d’octubre de 2016,  és el temps que tenen els bancs per informar de la seva intenció de:

– No prorrogar o extingir la renovació del finançament.
– Reduir el finançament en un import igual o inferior al 35%.

seguir llegint

Pla de pensions, realment em surt a compte?

Publicat per & arxivat sota Fiscal, General

Els plans de pensions estan dissenyats per la jubilació, encara que també poden ser rescatats quan hi hagi una discapacitat, una dependència o una mort, i també davant d’uns supòsits excepcionals de liquiditat (malaltia greu, atur de llarga durada i a partir de l’any 2025, si té més de 10 anys d’antiguitat). Són productes, orientats a l’estalvi per quan deixem de treballar i com a complement a la pensió de jubilació.

seguir llegint