Assessorem i dissenyem estratègies que permetin aprofitar i gaudir al màxim dels avantatges fiscals i mercantils, tant per les empreses  com per  als seus socis i que facilitin la continuïtat de l’empresa en el futur.

Participem en la planificació d’estructures eficients, en els processos successoris i també en les relacions entre família i empresa:

– constitució de holdings
– entitats patrimonials
– fusions i escissions d’empreses
– Impost sobre patrimoni, declaració informativa sobre bens i drets situats a l’estranger
– planificació en la successió generacional