Un gran nombre dels nostres clients (85%) són empreses familiars i aquests darrers anys, cada cop més, s’estan obrint als mercats europeus i internacionals. Nosaltres estem sempre al seu costat:

Acompanyant-los en el procés d’internacionalització
Assessorant-los en tot moment tant des del punt de vista financer i econòmic com tributari.

Coneixem millor que ningú aquesta realitat!

A part de la normativa estatal, hem de tenir present la normativa i jurisprudència europea, ja que hi ha tràmits administratius, tributaris i estadístics que s’han d’informar correctament dins els terminis legals, per així evitar sancions i recàrrecs innecessaris.

La complexitat d’aquests tipus d’operacions comunitàries i internacionals fan que es necessitin amplis coneixements dels impostos i convenis internacionals.

Nosaltres els tenim!