Cada dia els serveis d’anàlisis econòmic i financer prenen més importància, sobretot degut a la situació actual de l’economia. Es important controlar d’aprop l’evolució del negoci , i anticipar-nos als fets per així poder prendre les mesures correctores en el millor moment.

“…t’has plantejat incorporar nous socis ?”

“…vols vendre una part de les teves accions ?  saps quan valen?” 

– Valoració d’empreses, en situacions de separació d’accionistes, compra –venda d’empreses, joint venture, fusions, valoracions a efectes pericials…
– Anàlisis econòmic i financer de l’empresa, càlculs i avaluació dels nivells d’endeutament, de recursos propis, dels períodes mitjos de pagament i cobrament. Càlcul dels ratis financers més significatius.
– Confecció de projeccions financeres, elaboració de previsions i necessitats de liquidesa, anàlisis del Cash-Flow.

“…la teva empresa no evoluciona com voldries, necessites liquiditat,…?  …has de reduir costos? o suprimir un producte?” 

– Anàlisis de costos.
– Informes analítics de la situació econòmica de l’empresa.
– Confecció de Plans de Tresoreria.
– Elaboració de Plans d’Empresa.
– Elaboració de Plans de Viabilitat.
– Propostes de plans de refinançament i reestructuració del deute per intentar restablir l’equilibri financer mínim necessari.
– Anàlisis econòmic i financer de l’empresa, càlculs i avaluació dels nivells d’endeutament, de recursos propis, dels períodes mitjos de pagament i cobrament. Càlcul dels ratis financers més significatius.
– Confecció de projeccions financeres, elaboració de previsions i necessitats de liquidesa, anàlisis del Cash-Flow.

“…pagues els impostos aplicant el major estalvi fiscal…?” 

 – Simulacions fiscals, ssegons règims tributaris especials per Pimes, emprenedors, bonificacions, deduccions, etc.

“Ves preparat, demana un peritatge i dona força als teus arguments ” 

– Confecció de dictàmens financers per ajudar a resoldre conflictes entre les parts.
– Peritatges i dictàmens econòmics i financers, i també la seva posterior defensa davant els jutjats.