La nostra llarga trajectòria ens ha permès  adquirir una gran experiència en el món de les arts escèniques, tant pel que fa a companyies de teatre com a productores. Per això som un equip de professionals especialistes en aquest sector.

Orientem  als emprenedors que volen iniciar-se en aquest món artístic del teatre en particular i les arts escèniques en general, ajudant-los a les diferents fases de creació del projecte empresarial:

Assessorem a l’hora d’escollir la millor forma jurídica que s’adapti a les necessitats dels emprenedors del sector del teatre i també per gaudir del màxim estalvi fiscal a l’hora de pagar impostos.

“…ens va anar molt bé aprofitar els avantatges fiscals previstos per a emprenedors i start-ups”

Pere Farran (actor i director de Butai Produccions)

 

Ajudem a la confecció de Plans d’empresa i viabilitat, especialment dissenyats per al sector teatral i de les arts escèniques, per així valorar la rendibilitat del projecte i potenciar els punts forts i millorar els dèbils.

Calculem també els Plans de tresoreria, per així conèixer mensualment  la previsió d’ingressos i les seves despeses, i així gestionar millor els recursos en funció de les necessitats de cada moment. Aquest és un element clau a l’hora de gestionar empreses del sector de les arts escèniques.

“…preveure les despeses i dur un estricte control ens ajuda a evitar sorpreses”
Productor de Teatre

 

Confeccionem la comptabilitat de la societat i al mateix temps portem un control de costos per projectes (obres de teatre, produccions , …) per així conèixer en cada moment la rendibilitat de cada projecte i poder prendre decisions.

“…ara sabem a partir de quin moment la producció comença a generar beneficis”

Marc Hervàs i Clara Dalmau (Director i actriu de La companyia del príncep Totilau)

 

Presentem periòdicament les declaracions d’impostos i documents obligatoris segons normativa legal,  com l’Impost sobre Societats i els Comptes Anuals.

Les empreses de teatre i les productores trobaran en nosaltres un aliat per resoldre tant les necessitats del dia a dia, com la presa de decisions en un sector actualment tan mancat d’ajuda tècnica.