Comptabilitat d’empreses ajustada al Codi de Comerç i al Pla General Comptable: llibre diari, llibre d’inventari i comptes anuals.

“ Els nostres protocols d’actuació interna garanteixen al client la tranquil·litat d’una feina ben feta.

Amb nosaltres no hi ha sorpreses desagradables.”

Comptabilitat d’empresaris i professionals: llibre d’ingressos o vendes, de compres i despeses i de béns d’inversió.

Recepció i ordenació de documentació i gestió i revisió d’assentaments. (diari, majors o extractes de subcomptes , balanços de comprovació, situació i resultats, ECPN, EFE).

Assessorament continuat en matèria comptable.

Revisió / confecció i legalització de llibres comptables al Registre Mercantil.

Dipòsit de comptes anuals.

Planificacions fiscals i comptables. Confecció d’informes i anàlisis econòmics-financers.

Implantació de procediments analítics i de costos i comptabilitat pressupostària. Realització de plans de tresoreria i anàlisi de costos de l’empresa.

Operacions vinculades, preus de transferència i obligació de documentació.

Valoració d’empreses.